Türkiye, bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki atılımlarını hızlandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın (CSBB) ortak çalışmalarıyla, araştırma üniversitelerine önemli bir destek sağlanıyor. Bu yıl, 327 AR-GE projesi için 503,9 milyon lira bütçe aktarılacağı açıklandı. Bu gelişme, Türkiye’nin uluslararası alandaki bilimsel sıralamasını yükseltme ve milli teknoloji hamlesini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP):

YÖK tarafından 2021 yılında başlatılan ADEP, araştırma üniversitelerinin bilimsel araştırma kapasitelerini ve kalitelerini geliştirmeyi amaçlıyor. Program kapsamında, üniversitelere performanslarına dayalı olarak yıllık kaynak tahsisi yapılıyor. Bu kaynaklar, bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesinde kullanılıyor.

Artan Bütçe ve Destekler:

Son yıllarda ADEP kapsamında araştırma üniversitelerine aktarılan bütçe önemli ölçüde artırıldı. 2022 yılında 100 milyon lira olan bütçe, 2023 yılında 250 milyon liraya yükseltildi. Bu yıl ise bütçede %60’lık bir artış yapılarak 400 milyon liraya ulaşıldı. Üniversitelerin kendi kaynaklarıyla da katkı sağlayacağı projeler için toplam 503,9 milyon lira bütçe ayrıldı.

Hedefler ve Beklentiler:

Bu desteklerle, araştırma üniversitelerinin araştırma kapasitelerinin ve kalitelerinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor. Ayrıca, uluslararası alandaki bilimsel sıralamaların yükselmesi ve milli teknoloji hamlesinin gerçekleşmesi bekleniyor.

Bilimsel Araştırma ve İnovasyona Verilen Önem:

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ADEP ile araştırma üniversitelerine yönelik desteğin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Özvar, “Tüm üniversitelerimizin araştırma kapasite ve kalitesinin artırılmaya ihtiyacı var. Son 5 yıllık veriler, daha nitelikli yayın sayısında ciddi bir artış olduğunu gösteriyor. Ancak dünyadaki büyük bilim çevreleriyle mukayese edildiğinde hala bilhassa Q1 Q2 yayınları konusunda ciddi mesafe kat etmemiz gerekiyor.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın Desteği:

CSBB Başkanı İbrahim Şenel de araştırma üniversitelerine verilen desteğin önemini vurguladı. Şenel, “Bu yıl için bu rakam 400 milyon lira olarak Bütçe Kanunu ile belirlenmiş oldu. Cumhurbaşkanımızın olurlarıyla üniversitelerimizin performansları ve uygulama sonuçlarını dikkate alarak ödenek tahsislerini yakın zamanda gerçekleştirmeyi ve ödeneği üniversitelerimize aktarmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

Araştırma üniversitelerine aktarılan 503,9 milyon lira bütçe, Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki atılımlarını hızlandıracak önemli bir adımdır. Bu desteklerle, araştırma kapasitelerinin ve kalitelerinin artması, uluslararası alandaki bilimsel sıralamaların yükselmesi ve milli teknoloji hamlesinin gerçekleşmesi bekleniyor.