Yeni bir araştırma, T-Rex’lerin sanıldığı gibi zeki olmadıklarını ortaya koydu. Aralarında davranış bilimci, paleontolog ve nörologların bulunduğu uluslararası bir araştırma ekibi, dinozorların beyin ölçüleri ve nöron sayılarını inceleyerek bu sonuca vardı.

Araştırmacılar, önceki tahminlerin hatalı olduğunu ve dinozorların ön beyinlerinin gereğinden büyük gösterildiğini, nöron sayılarının abartıldığını ve timsahlar ve kertenkeleler gibi davrandıklarını buldular. Bu bulgular, dinozorların zekası hakkındaki mevcut algımızı önemli ölçüde değiştiriyor.

Nöron sayısının zeka konusunda güvenilir bir gösterge olmadığı da araştırmada vurgulanıyor. Nesli tükenmiş türlerin biyolojisinin doğru şekilde yeniden inşası için iskelet anatomisi, kemik dokusu, yaşayan akrabaların davranışları ve fosillerin izleri gibi çok sayıda kanıtın incelenmesi gerektiği belirtiliyor.

Dinozorların beyinleri hakkında bilgi edinmek için “endokast” adı verilen mineral boşluklarından ve şekillerinden faydalanılıyor. Fakat bu yöntemin de bazı sınırlamaları olduğu ve nöron sayılarını tam olarak yansıtmadığı biliniyor.

Araştırmacılar, dinozorların ve diğer nesli tükenmiş hayvanların zekasını değerlendirmek için tek başına nöron sayısına bakmanın doğru olmadığını, bunun yerine makroskopik anatomiden fosil izlerine kadar birçok kanıtın göz önünde bulundurulması gerektiğini savunuyor.

Geçen yıl yapılan başka bir araştırmada ise T-Rex’lerin yüksek nöron sayısına sahip olduğu ve tahmin edilenden daha zeki olabileceği öne sürülmüştü. Bu yeni araştırma ise bu tezi çürütmüş ve T-Rex’lerin zekasının timsahlar ve kertenkeleler seviyesinde olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak, T-Rex’ler sanıldığı kadar zeki değiller ve zekaları timsahlar ve kertenkeleler ile benzerlik gösteriyor. Bu bulgular, dinozorların biyolojisi ve davranışları hakkındaki bilgilerimizi güncellememize ve onları daha iyi anlamamıza katkıda bulunacak.