TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Model Uydu Yarışması, lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere, uydu ve uzay projesinin tasarımından göreve başlamasına kadar geçen bir süreci deneyimleme fırsatı sunuyor.

Yarışmada, öğrencilerin tasarladıkları model uydu, gezegen atmosferinde iniş yapan, sensörlerinden veri toplayan, toplanan verileri bir ara yüz ortamına aktaran, görüntü kaydı yapan ve anlık veri alışverişi yapabilen faydalı yükü temsil ediyor.

Adaylardan, telemetri ve iletişim gereksinimleri karşılanarak otonom yapının sağlandığı disiplinler arası çalışan bir sistemi geliştirerek gerçek sistemlerin çeşitli yönlerini yansıtacak şekilde model uydu tasarlamaları isteniyor.

Yarışma İçeriği

Yarışmanın ana aşamaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Tasarım Aşaması: Bu aşamada, adayların model uydunun tasarımını, mimarisini ve işleyişini içeren bir proje raporu hazırlamaları gerekiyor.
  • Prototip Aşaması: Bu aşamada, adayların tasarımlarını prototip olarak hayata geçirmeleri gerekiyor.
  • Test ve Değerlendirme Aşaması: Bu aşamada, adayların prototiplerini test etmeleri ve değerlendirebilmeleri için TÜRKSAT tarafından teknik destek sağlanıyor.

Ödüller

Yarışmada dereceye giren takımlar, aşağıdaki ödülleri almaya hak kazanıyor:

  • Birincilik: 150 bin TL
  • İkincilik: 120 bin TL
  • Üçüncülük: 100 bin TL